Vardestien

Enebolig 2016 - Sola, Rogaland

På Vardestien i Sola er det nyoppført 2 likestilte boliger. Boligene fremstår som enkle i formspråket, alt stafasje er her tatt bort. Ettersom boligene ligger på en forhøyning ute i det flate landskapet på Sola, får man fin kontakt fra 2. etasje helt til Gandsfjorden. Takene er tekket i asfaltpapp med trekantlekter i omleggene, sort malt trekledning gir fin fjernvirkning.