Arkitekt Erik Bjørnstad

2000-2006 BAS -Bergen Arkitekt skole/ Master i arkitektur med vektlegging landskap. Ansatt hos arkitektene Martin Moe og Kari Halvorsen, startet i 2012 opp egen praksis. Kontoret jobber målrettet med små og større oppgaver. Fokuset er hovedsakelig enebolig og hytter for privatmarkedet.

 

Filosofi

Arkitektur betyr i overført betydning byggekunst. Kontoret mener god arkitektur er stedsbunnet og innbefatter oppgaveløsning rundt helt individuelle behov. Vestlandets klima og landskapet vårt, er ofte underliggende faktorer som arkitektur kan temme og skape gode rammer for.

Tjenester

Enebolig
Hytte
Ombygging
Møbeldesign