Kobbasteinen

Enebolig 2013 - Randøy, Rogaland

Naturtomten ble nitidig studert for boligen som ydmykt skulle plasseres ut i det gammle kulturlandskapet jeg i oppveksten var dreng om sommrene. Boligen ble oppført som ett familieprosjekt på 5 måls naturtomt. Boligen består av tre fløyer som omrammer et indre atrie ved hjelp av kaldhuset ved tilkomst. Huset over ett plan inneholder soveromsfløy, hoveddel, videre fløy tilrettelagt kun byggherre som fremstår mer privat med programmene; grovingang, vaskerom, hovedsoverom, kontor, bad og sauna. (under revidering)