Ormøyveien

Enebolig 2016 - Ormøy - Rogaland

Prosjektet omhandler ombygning da dagens bolig ikke tilfredstiller byggherres behov. Den nye boligen anvender dagens fotavtrykk, men totalforvandles. Boligen vil fremstå som tidløs og inneha en rekke kvaliteter som aktiviserer tomten ordentlig.

Hagerommene vil få en mer parkmessig karakter og skal gi beboerne uterom i forlengelse av boligens plan. Huset skal strekkes mot den fantastisk utsikten fra tomten. Prosjektet har oppstart sommeren 2016.