Fjellhytte med anneks

Friluftsliv - Naturen

En innholdsrik enkel hytte for friluftslivet. Hytten er tuftet fra det tidligere enkle stølslivet. Hovedfokuset har vært å skape et nøkternt moderne volum som søker røttene til enkelt godt friluftsliv. Hytten står på pilarer og skal være rasjonell og enkel å plassere i et landskap. Volum er lavmælte og skal harmonere med landskapet. Hytten har 12 sengeplasser.