Marius Skadsems Vei 41

Carport 2016 - Sandnes - Rogaland

Kunde ønsket fornyelse i av/ påkjørsel. Prosjektet omhandler en mer representativ innkjørsel samt innpassing av ny carport.
Prosjektet er under planlegging.